Ontwerp 1  kantoor  aan huis

RP 121-De Halve Trom 2-slaapkamer.jpg

Bestaande situatie

Ontwerp nieuwe situatie

TIP
klik hier voor
de realisatie

Oude slaapkamer is nog in gebruik.
Ontwerpen zijn reeds beschikbaar. Realisatie zit nog in de planning.

Back Up Next